SERVICII INSOLVENTA

Cu o echipă formată din specialiști nu doar în proceduri de insolvență, ci și în domeniile economic și financiar-bancar, oferim servicii complexe de prevenire a insolvenței și de reorganizare judiciară sau faliment.

Servicii de

Preinsolventa

 

 • analiza solvabilității companiilor, a cauzelor care au condus la incapacitatea de plată, precum și a posibilităților concrete de redresare financiară;

 • identificarea soluțiilor de restructurare operațională și financiară și implementarea măsurilor de redresare a companiilor aflate în dificultate;

 • asistență de specialitate și consultanță în recuperarea creanțelor și/sau negocierea eșalonării datoriilor;

 • gestionarea procedurilor de concordat preventiv.

Servicii de

Insolventa

 • supravegherea și/sau conducerea activității companiilor în perioada de observație, reorganizare judiciare sau faliment;

 • analizarea situației economico-financiare, precum și a cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență;

 • inventarierea și evaluarea activelor companiilor;

 • efectuarea demersurilor juridice necesare recuperării creanțelor;

 • conceperea strategiei de restructurare și întocmirea planului de reorganizare și a programului de plăți;

 • supravegherea implementării planului de reorganizare și a programului de plăți;

 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii;

 • valorificarea/lichidarea activelor, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă, în condiţiile legii;

 • distribuirea sumelor obţinute din recuperarea de creanțe și/sau lichidarea activelor;

 • formularea și susținerea în fața instanțelor a cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere, în condițiile legii.